HU EN DE
 • Kezdőlap
 • Klinika
 • Szolgáltatások
 • Vélemények
 • Áraink
 • Hírek
 • Kapcsolat
 • Adatkezelési tájékoztató

  Az MB Dentistry Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 4.; "Adatkezelő") adatkezelőként elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme mellett, ezért megteszi a megfelelő és szükséges szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy adatainak a kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

   

  E Tájékoztató célja, hogy részletes, de egyszerű és átlátható információkkal szolgáljon az Adatkezelő által a fogászati szolgáltatások nyújtása céljából, illetve a www.puredental.hu weboldal használata során történő adatkezelésekről. A Tájékoztató célja, hogy az olvasónak elmagyarázza, milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, hogyan és menny ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és azokat hogyan gyakorolhatja

   

  Kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és amennyiben kérdése van kérjük jelezze azt az Adatkezelő megjelölt elérhetőségein.

   

  KULCS FOGALMAK:

  • "én", "mi" az Adatkezelőre (MB Dentistry Kft.) utal;
  • "ön", "te" a személyre utal, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, illetve aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi;
  • GDPR a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet angol rövidítése;
  • NAIH a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóg rövidítése;
  • A sütik a felhasználó számítógépén vagy eszközén tárolt kis adatcsomagot jelentik;
  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható bármely információ vagy következtetés, amely alapján az érintett közvetlenül vagy közvetve azonosítható;
  • különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, genetikai adatok, biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
  • hozzájárulás: személyes adat kezeléséhez adott önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilatkozat;
  • adatkezelő: az személy, aki vagy amely az adatkezelés célját meghatározza. A jelent tájékoztató szerinti adatkezelések tekintetében adatkezelőnek az MB Dentistry Kft. minősül;
  • adatkezelés: a személyes adatokon végzett művelet vagy műveletek összessége, (pl. gyűjtés, rögzítés, tárolás, lekérdezés, betekintés, közlés, továbbítás, korlátozás, törlés, megsemmisítés stb.);
  • adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • harmadik személy: az a személy vagy szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

   

  1. SZEMÉLYES ADATOK GYűJTÉSének, kezelésének egyes céljai és jogalapjai

   

   1. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével

  kapcsolatos adatkezelés

   

  Adatkezelés célja

    1. Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése, szerződéssel összefüggő kapcsolattartás,
    2. Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben alkalmazandó törvényi kötelezettségek teljesítése,
    3. Páciensek egyedi igényeihez és foglalkozásához igazodó végeredmény biztosítása.

  Adatkezelés jogalapja

  1. Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, összhangban a GDPR 9. cikk (2) bek h) ponttal), valamint
  2. jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont),
  3. az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

  Kezelt adatok kategóriái

  Természetes személyazonosító adatok, lakcím, kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím); TAJ szám (EESZT adatszolgáltatáshoz és vény írásához); anamnézis lapon megadott egészségügyi adatok; képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételek; fényképfelvételek (teljes arcról és/vagy a szájról) a teljeskörű diagnosztikához, a beavatkozással elérni kívánt végeredmény eléréséhez, valamint a páciens beavatkozás utáni oktatásához; az érintettek foglalkozására utaló információ

  Adatkezelés időtartama

  Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatok tekintetében 30 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételeket a készítéstől számítva 10 évig kezeli az Adatkezelő.

  Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

   

   

   1. Panaszokkal összefüggő adatkezelés

   

  Adatkezelés célja

  Panaszügyintézés, vizsgálat, ügykezelés

  Adatkezelés jogalapja

  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont), valamint szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), valamint hozzájárulás a panasz benyújtásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

  Kezelt adatok kategóriái

  természetes személyazonosító adatok, lakcím, kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím), panaszban előadott adatok

  Adatkezelés időtartama

  A panaszügy lezárásától számított 5 év (általános elévülési idő)

   

   

   1. Ügyfél kapcsolattartás, kérdőívek, közvetlen megkeresések, direkt marketing

   

  Adatkezelés célja

  Meglévő és potenciális ügyfelekkel a szerződés teljesítésével össze nem függő kapcsolattartás, a szolgáltatás színvonalának fenntartása és emelése, visszajelzések kérése, üzletszerzés, az Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése, szolgáltatásai igénybevételének elősegítése.

  Adatkezelés jogalapja

  Az érintetti hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

  Kezelt adatok kategóriái

  Név, email cím, telefonszám, üzenet tartalma

  Adatkezelés időtartama

  Az érintett hozzájárulásának kifejezett visszavonásáig.

   

   

   1. Kamerarendszer

   

  Adatkezelés célja

  Vagyonvédelem, személy – és vagyonbiztonság.

  Adatkezelés jogalapja

  Az érintetti hozzájárulás, melyet az ügyfél az Adatkezelő ügyfélterébe való belépéssel ad meg (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont, valamint az Adatkezelőnek a vagyonvédelemhez, személy – és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek f) pont).

  Adatkezelés időtartama

  Hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap, amely után a felvételek törlésre kerülnek.

   

   

   1. Social media

   

  Adatkezelés célja

    1. Az Adatkezelő közösségi oldalainak fejlesztése, ismertté tétele, látogatottsági adatok elemzése és ez alapján minőségbiztosítás.
    2. Adatkezelő szolgáltatásának promotálása a kezelések „előtte-utána” eredményének a bemutatásával.

  Adatkezelés jogalapja

  1. Érintetti hozzájárulás, melyet az ügyfél az Adatkezelő közösségi oldalaira való regisztrációval, belépéssel, kommenteléssel ad meg (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont.)
  2. Az érintett páciens Adatkezelő részére adott kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.)

  Adatkezelés időtartama

  1. Social media szolgáltató adatmegőrzésre irányadó szabályai szerint.
  2. Az érintett hozzájárulásának kifejezett visszavonásáig.

   

   

  Amennyiben bármely egyéb személy személyes adatait adja meg számunkra, az ön felelőssége, hogy a jelen tájékoztatót az adott személlyel megismertesse és ettől a személytől rendelkezzen a megfelelő felhatalmazással az adatok megosztására.

   

  1.  SÜTIK

  Webhelyünk sütiket használ. A süti egy olyan fájl, amely egy webszerver által küldött és a böngésző által tárolt azonosítót (betűk és számok sorát) tartalmaz. Az azonosítót ezután minden alkalommal elküldik a kiszolgálónak, amikor a böngésző egy oldalt kér a kiszolgálótól. A sütik lehetnek "tartós" sütik vagy "munkamenet" sütik: a tartós sütiket egy web böngés tárolja, és érvényben marad a megadott lejárati dátumig, hacsak a felhasználó a lejárat elött nem törli. A munkamenet-süti viszont leáll a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngésző bezárásra kerül. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de az ön által tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt és kapott adatokhoz. A weboldalunkon mind a munkameneteket, mind a tartós sütiket használjuk.

  A weboldalunkon használt sütik nevei és az általuk használt célok az alábbiak:

  • Weboldalunkon a Google Analytics-et,
  • Google Ads-t,
  • Google Tagmanager-t,
  • Hotjar-t

  használunk, hogy felismerjük számítógépét, amikor weboldalunkon látogatást tesz / nyomon kövessük a felhasználókat, ahogy oldalunkon navigálnak / javítsuk a webhelyünk használhatóságát / elemezzük weboldalunk használatát / kezeljük a webhelyünket / megakadályozzuk a csalásokat és javítsuk a a weboldal biztonságát / személyre szabjuk a weboldalt minden egyes felhasználó számára / célzott hirdetés számára, amelyekre különös érdeklődést mutathatnak az adott felhasználók;

   

  A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy megtagadja a sütik elfogadását - például:

  • Az Internet Explorerben az "Eszközök", "Internetes beállítások", "Adatvédelem", majd "Haladó" lehetõségre kattintva letilthatja a cookie-kat a cookie-kezelés felülírási beállításait használva.
  • Firefoxban az összes cookie-t letilthatja a legördülő menüből az "Eszközök", "Opciók", "Adatvédelem" lehetőségre kattintva, a "Saját beállítások használata az előzményekhez" lehetőség kiválasztásával, és törölheti a "Cookie-k elfogadása webhelyről" lehetőséget; és
  • Chrome-ban letilthatja az összes cookie-t a "Testreszabás és ellenőrzés" menüben, és a "Cookie-k" alatt a "Beállítások", "Részletes beállítások megjelenítése" és "Tartalombeállítások" "Fejlécben.
  • Az összes cookie blokkolása negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára. Ha letiltja a cookie-kat, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunk összes funkcióját.
  • az Internet Explorerben manuálisan törölni kell a cookie fájlokat (az utasítások megtalálhatók a //support.microsoft.com/kb/278835 címen);
  • a Firefoxban törölheti a cookie-kat az "Eszközök", "Opciók" és "Adatvédelem" lehetőségre kattintva, majd a "Saját beállítások használata az előzményekhez" lehetőségre kattintva, a "Cookie-k megjelenítése" lehetõségre kattintva, majd az "Összes cookie eltávolítása" lehetőségre kattintva; és
  • a Chrome-ban törölheti az összes cookie-t a "Testreszabás és vezérlés" menüben, és kattintson a "Beállítások", "Speciális beállítások megjelenítése" és a "Böngészési adatok törlése" lehetőségre, majd válassza a "Cookie-k törlése és egyéb webhely- és bővítmény adatok ", Mielőtt rákattintana a" Böngészési adatok törlése "gombra.
  • A sütik törlése negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára.

   

   

  1. SZEMÉLYES ADATOK megosztása és továbbítása

  Az Ön személyes adatainak kezelése során az adatok más személyekkel történő megosztása lehet szükséges. Ilyen személyek lehet például valamely közhatalmi szerv, hatóság vagy közhatalmi feladatot ellátó szervek, Magyarország bíróságai, stb., akik részére az Ön adatainak jogi kötelezettség.

   

  Bizonyos adatkezelési tevékenységek esetében az Adatkezelő harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely harmadik személyek („adatfeldolgozók”) az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, az Adatkezelő nevében és az általunk meghatározott valamely konkrét célból kezelik az érintettek személyes adatait. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt a személyes adatok védelmére vonatkozóan.

   

   

  1. SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGA

   

  Az önről kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

   

  Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó szabályok szerint járunk el ezen szabályok betartását követeljük meg munkavállalóinktól, illetve szerződéses partnereinktől.

   

  1. AZ ÖN JOGAI és azok gyakorlása

   

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

   

  Abban az esetben, ha valamely okból nem teszünk intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt.

   

  A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.

   

  Abban az esetben, ha megalapozott kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük Öntől.

   

  Az Ön jogai gyakorlásának teljessége érdekében minden olyan címzettet tájékoztatunk a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást nyújtunk e címzettekről.

   

   1. A hozzáféréshez való jog

   

  Ön kérheti az Adatkezelőt, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

  • az Adatkezelés célja(i);
  • a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
  • azon Címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
  • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
  • az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
  • ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

   

  Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

   

  Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

   

   1. A helyesbítéshez való jog

   

  Ön kérheti, hogy a pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön – többek között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki.

   

   1. A törléshez való jog

   

  Ön kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük az Önről kezelt személyes adatokat amennyiben:

  • a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
  • hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;
  • a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;
  • a Személyes Adatokat alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

   

  Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett Személyes Adatot, és a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó Személyes Adatokra mutató linkek vagy e Személyes Adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   

  Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az Adatkezelés:

  • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a Személyes Adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

   

   1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

   

  Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes Adatok pontosságát;
  • az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezlőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra az Adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

   

  A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

   

  Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az Adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

   

   1. Az adathordozhatósághoz való jog

  Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk:

  • az Adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
  • az Adatkezelés automatizált módon történik.

   

  Amennyiben az technikailag megvalótható Ön kérheti a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   

  Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

   

  A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

   

   1. A tiltakozáshoz való jog

   

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a Személyes Adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  Ha a Személyes Adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése ellen, kivéve, ha az Adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

   

   1. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

   

  Az Adatkezelőnél automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal, illetve automatizált adatkezelés nem történik.

   

   1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

   

  Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. Biztosítjuk, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt

   

  1. Jogorvoslati lehetőségek

   

   1. Adatvédelmi hatósághoz történő panasz benyújtása

   

  Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelő alábbi elérhetőségein, vagy közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat panasszal (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

   

   1. Bírósághoz fordulás

   

  Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre rá vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

  Bármikor kapcsolatba léphet velünk:

  • Név: MB Dentistry Kft.
  • E-mail: info@puredental.hu
  • Telefon: +36 30 1588 848
  • Cím: 1027 Budapest, Margit krt. 3. 1/2.

   

  Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. 09. 16—tól visszavonásig hatályos. A Tájékoztatót bármikor módosíthatjuk, amelyről a www.puredental.hu weboldalon, valamint a rendelőben a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően közzétett tájékoztatóval értesítjük Önöket.

  Az MB Dentistry Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 4.; "Adatkezelő") adatkezelőként elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme mellett, ezért megteszi a megfelelő és szükséges szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy adatainak a kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

   

  E Tájékoztató célja, hogy részletes, de egyszerű és átlátható információkkal szolgáljon az Adatkezelő által a fogászati szolgáltatások nyújtása céljából, illetve a www.puredental.hu weboldal használata során történő adatkezelésekről. A Tájékoztató célja, hogy az olvasónak elmagyarázza, milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, hogyan és menny ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és azokat hogyan gyakorolhatja

   

  Kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és amennyiben kérdése van kérjük jelezze azt az Adatkezelő megjelölt elérhetőségein.

   

  KULCS FOGALMAK:

  • "én", "mi" az Adatkezelőre (MB Dentistry Kft.) utal;
  • "ön", "te" a személyre utal, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, illetve aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi;
  • GDPR a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet angol rövidítése;
  • NAIH a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóg rövidítése;
  • A sütik a felhasználó számítógépén vagy eszközén tárolt kis adatcsomagot jelentik;
  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható bármely információ vagy következtetés, amely alapján az érintett közvetlenül vagy közvetve azonosítható;
  • különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, genetikai adatok, biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
  • hozzájárulás: személyes adat kezeléséhez adott önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilatkozat;
  • adatkezelő: az személy, aki vagy amely az adatkezelés célját meghatározza. A jelent tájékoztató szerinti adatkezelések tekintetében adatkezelőnek az MB Dentistry Kft. minősül;
  • adatkezelés: a személyes adatokon végzett művelet vagy műveletek összessége, (pl. gyűjtés, rögzítés, tárolás, lekérdezés, betekintés, közlés, továbbítás, korlátozás, törlés, megsemmisítés stb.);
  • adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • harmadik személy: az a személy vagy szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

   

  1. SZEMÉLYES ADATOK GYűJTÉSének, kezelésének egyes céljai és jogalapjai

   

   1. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével

  kapcsolatos adatkezelés

   

  Adatkezelés célja

    1. Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése, szerződéssel összefüggő kapcsolattartás,
    2. Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben alkalmazandó törvényi kötelezettségek teljesítése,
    3. Páciensek egyedi igényeihez és foglalkozásához igazodó végeredmény biztosítása.

  Adatkezelés jogalapja

  1. Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, összhangban a GDPR 9. cikk (2) bek h) ponttal), valamint
  2. jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont),
  3. az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

  Kezelt adatok kategóriái

  Természetes személyazonosító adatok, lakcím, kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím); TAJ szám (EESZT adatszolgáltatáshoz és vény írásához); anamnézis lapon megadott egészségügyi adatok; képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételek; fényképfelvételek (teljes arcról és/vagy a szájról) a teljeskörű diagnosztikához, a beavatkozással elérni kívánt végeredmény eléréséhez, valamint a páciens beavatkozás utáni oktatásához; az érintettek foglalkozására utaló információ

  Adatkezelés időtartama

  Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatok tekintetében 30 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételeket a készítéstől számítva 10 évig kezeli az Adatkezelő.

  Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

   

   

   1. Panaszokkal összefüggő adatkezelés

   

  Adatkezelés célja

  Panaszügyintézés, vizsgálat, ügykezelés

  Adatkezelés jogalapja

  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont), valamint szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), valamint hozzájárulás a panasz benyújtásakor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

  Kezelt adatok kategóriái

  természetes személyazonosító adatok, lakcím, kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím), panaszban előadott adatok

  Adatkezelés időtartama

  A panaszügy lezárásától számított 5 év (általános elévülési idő)

   

   

   1. Ügyfél kapcsolattartás, kérdőívek, közvetlen megkeresések, direkt marketing

   

  Adatkezelés célja

  Meglévő és potenciális ügyfelekkel a szerződés teljesítésével össze nem függő kapcsolattartás, a szolgáltatás színvonalának fenntartása és emelése, visszajelzések kérése, üzletszerzés, az Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése, szolgáltatásai igénybevételének elősegítése.

  Adatkezelés jogalapja

  Az érintetti hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

  Kezelt adatok kategóriái

  Név, email cím, telefonszám, üzenet tartalma

  Adatkezelés időtartama

  Az érintett hozzájárulásának kifejezett visszavonásáig.

   

   

   1. Kamerarendszer

   

  Adatkezelés célja

  Vagyonvédelem, személy – és vagyonbiztonság.

  Adatkezelés jogalapja

  Az érintetti hozzájárulás, melyet az ügyfél az Adatkezelő ügyfélterébe való belépéssel ad meg (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont, valamint az Adatkezelőnek a vagyonvédelemhez, személy – és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek f) pont).

  Adatkezelés időtartama

  Hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap, amely után a felvételek törlésre kerülnek.

   

   

   1. Social media

   

  Adatkezelés célja

    1. Az Adatkezelő közösségi oldalainak fejlesztése, ismertté tétele, látogatottsági adatok elemzése és ez alapján minőségbiztosítás.
    2. Adatkezelő szolgáltatásának promotálása a kezelések „előtte-utána” eredményének a bemutatásával.

  Adatkezelés jogalapja

  1. Érintetti hozzájárulás, melyet az ügyfél az Adatkezelő közösségi oldalaira való regisztrációval, belépéssel, kommenteléssel ad meg (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont.)
  2. Az érintett páciens Adatkezelő részére adott kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.)

  Adatkezelés időtartama

  1. Social media szolgáltató adatmegőrzésre irányadó szabályai szerint.
  2. Az érintett hozzájárulásának kifejezett visszavonásáig.

   

   

  Amennyiben bármely egyéb személy személyes adatait adja meg számunkra, az ön felelőssége, hogy a jelen tájékoztatót az adott személlyel megismertesse és ettől a személytől rendelkezzen a megfelelő felhatalmazással az adatok megosztására.

   

  1.  SÜTIK

  Webhelyünk sütiket használ. A süti egy olyan fájl, amely egy webszerver által küldött és a böngésző által tárolt azonosítót (betűk és számok sorát) tartalmaz. Az azonosítót ezután minden alkalommal elküldik a kiszolgálónak, amikor a böngésző egy oldalt kér a kiszolgálótól. A sütik lehetnek "tartós" sütik vagy "munkamenet" sütik: a tartós sütiket egy web böngés tárolja, és érvényben marad a megadott lejárati dátumig, hacsak a felhasználó a lejárat elött nem törli. A munkamenet-süti viszont leáll a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngésző bezárásra kerül. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de az ön által tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt és kapott adatokhoz. A weboldalunkon mind a munkameneteket, mind a tartós sütiket használjuk.

  A weboldalunkon használt sütik nevei és az általuk használt célok az alábbiak:

  • Weboldalunkon a Google Analytics-et,
  • Google Ads-t,
  • Google Tagmanager-t,
  • Hotjar-t

  használunk, hogy felismerjük számítógépét, amikor weboldalunkon látogatást tesz / nyomon kövessük a felhasználókat, ahogy oldalunkon navigálnak / javítsuk a webhelyünk használhatóságát / elemezzük weboldalunk használatát / kezeljük a webhelyünket / megakadályozzuk a csalásokat és javítsuk a a weboldal biztonságát / személyre szabjuk a weboldalt minden egyes felhasználó számára / célzott hirdetés számára, amelyekre különös érdeklődést mutathatnak az adott felhasználók;

   

  A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy megtagadja a sütik elfogadását - például:

  • Az Internet Explorerben az "Eszközök", "Internetes beállítások", "Adatvédelem", majd "Haladó" lehetõségre kattintva letilthatja a cookie-kat a cookie-kezelés felülírási beállításait használva.
  • Firefoxban az összes cookie-t letilthatja a legördülő menüből az "Eszközök", "Opciók", "Adatvédelem" lehetőségre kattintva, a "Saját beállítások használata az előzményekhez" lehetőség kiválasztásával, és törölheti a "Cookie-k elfogadása webhelyről" lehetőséget; és
  • Chrome-ban letilthatja az összes cookie-t a "Testreszabás és ellenőrzés" menüben, és a "Cookie-k" alatt a "Beállítások", "Részletes beállítások megjelenítése" és "Tartalombeállítások" "Fejlécben.
  • Az összes cookie blokkolása negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára. Ha letiltja a cookie-kat, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunk összes funkcióját.
  • az Internet Explorerben manuálisan törölni kell a cookie fájlokat (az utasítások megtalálhatók a //support.microsoft.com/kb/278835 címen);
  • a Firefoxban törölheti a cookie-kat az "Eszközök", "Opciók" és "Adatvédelem" lehetőségre kattintva, majd a "Saját beállítások használata az előzményekhez" lehetőségre kattintva, a "Cookie-k megjelenítése" lehetõségre kattintva, majd az "Összes cookie eltávolítása" lehetőségre kattintva; és
  • a Chrome-ban törölheti az összes cookie-t a "Testreszabás és vezérlés" menüben, és kattintson a "Beállítások", "Speciális beállítások megjelenítése" és a "Böngészési adatok törlése" lehetőségre, majd válassza a "Cookie-k törlése és egyéb webhely- és bővítmény adatok ", Mielőtt rákattintana a" Böngészési adatok törlése "gombra.
  • A sütik törlése negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára.

   

   

  1. SZEMÉLYES ADATOK megosztása és továbbítása

  Az Ön személyes adatainak kezelése során az adatok más személyekkel történő megosztása lehet szükséges. Ilyen személyek lehet például valamely közhatalmi szerv, hatóság vagy közhatalmi feladatot ellátó szervek, Magyarország bíróságai, stb., akik részére az Ön adatainak jogi kötelezettség.

   

  Bizonyos adatkezelési tevékenységek esetében az Adatkezelő harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely harmadik személyek („adatfeldolgozók”) az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, az Adatkezelő nevében és az általunk meghatározott valamely konkrét célból kezelik az érintettek személyes adatait. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt a személyes adatok védelmére vonatkozóan.

   

   

  1. SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGA

   

  Az önről kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

   

  Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó szabályok szerint járunk el ezen szabályok betartását követeljük meg munkavállalóinktól, illetve szerződéses partnereinktől.

   

  1. AZ ÖN JOGAI és azok gyakorlása

   

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

   

  Abban az esetben, ha valamely okból nem teszünk intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt.

   

  A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.

   

  Abban az esetben, ha megalapozott kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük Öntől.

   

  Az Ön jogai gyakorlásának teljessége érdekében minden olyan címzettet tájékoztatunk a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást nyújtunk e címzettekről.

   

   1. A hozzáféréshez való jog

   

  Ön kérheti az Adatkezelőt, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

  • az Adatkezelés célja(i);
  • a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
  • azon Címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
  • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
  • az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
  • ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

   

  Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

   

  Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

   

   1. A helyesbítéshez való jog

   

  Ön kérheti, hogy a pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön – többek között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki.

   

   1. A törléshez való jog

   

  Ön kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük az Önről kezelt személyes adatokat amennyiben:

  • a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
  • hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;
  • a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;
  • a Személyes Adatokat alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

   

  Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett Személyes Adatot, és a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó Személyes Adatokra mutató linkek vagy e Személyes Adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   

  Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az Adatkezelés:

  • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a Személyes Adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

   

   1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

   

  Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes Adatok pontosságát;
  • az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezlőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra az Adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

   

  A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

   

  Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az Adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

   

   1. Az adathordozhatósághoz való jog

  Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk: